Политиката за квалитет на Badel 1862 има цел да постигне задоволство на клиентите и деловните партнери. Желбите и потребите на потрошувачите директно и континуирано влијаат на подобрување на квалитетот на производи и услуги и нивно прилагодување на сите македонски закони, како и прописите на ЕУ и сите земји со кои ние работиме.

Обучените експерти со сертифицирани процеси постојано ја следат здравствената исправност на производите, од влезот на суровини и производи преку производството и манипулацијата на со производите, до доаѓањето на производот на полиците. Сите наши производи и бизнис процеси се базираат на принципите на квалитет и добар менаџмент. Задоволството на купувачите и клиентите е нашата главна заложба и фокус.


Superbrands

За грижата и континуираното следење на квалитетот на работењето, производите и услугите на Бадел 1862 АД Скопје потврда е и овогодинешното признание со знакот Superbrand…

Прочитај повеќе

HACCP

Следењето на високите стандарди и воведувањето на ХАЦЦП системот е основен стандард на нашето секојдневно делување, поткрепен со сертификат од DET NORSKE VERITAS ADRIATICA 1864…

Прочитај повеќе