Superbrands

За грижата и континуираното следење на квалитетот на работењето, производите и услугите на Бадел 1862 АД Скопје потврда е и овогодинешното признание со знакот Superbrands Macedonian Choice 2011. Оваа година Бадел 1862 АД Скопје ја доби лиценцата за употреба на знакот Superbrands 2011 Macedonian Choice, што само по себе е потврда за реализираните напори за […]

НАССР

Следењето на високите стандарди и воведувањето на ХАЦЦП системот е основен стандард на нашето секојдневно делување, поткрепен со сертификат од DET NORSKE VERITAS ADRIATICA 1864 D.O.O. Zagreb. Cert.No. 74511 – 2011- HACCP – HRV – DNV, во согласност со кодекс CAC/RCP 1 – 1969, REV.4 (2003) Оваа година Badel 1862 навршува 12 години од воведувањето […]